Fotograf

Vojtěch Veškrna

By AI's Order je VJingová aplikace, generující vizualizace na základě externích faktorů jako jsou teplota, vlhkost půdy nebo vlhkost ovzduší. Tyto faktory jsou změřeny pomocí Arduina a určují, jak vizualizace vypadá.

Zahrnutí těchto faktorů rozšiřuje „tradiční způsob“ vytváření VJingových vizualizací. Výstup už není založený pouze na interakci člověka a hudby se softwarem. Do tvorby je zapojený i svět a prostředí kolem nás.

Jednotlivé faktory k měření vybrala umělá inteligence https://talktotransformer.com/