V rámci mé diplomové práce jsem se zaměřil na zpracování historie 94. skautského oddílu z Brna. Za dobu existence oddílu vzniklo velké množství písemností, které podávají zprávu o fungování oddílu od jeho založení až do dnešní doby.

Výstupem práce je kniha, která mapuje celých 75 let oddílové činnosti. Knihu také doprovází webová aplikace zpřístupňující všechny zkompletované archiválie v online podobě.