Generativní Design

2018–2021

Výběr interaktivních skriptů na téma generativní design.

https://www.instagram.com/p/B_KBmSfKzEW/?hl=cs