Grafika pro 94. skautský oddíl z Brna, jehož jsem součástí.